Dne 13. 2. 2020 se v Kolíně v rozšířené podobě konalo jednání Výkonného výboru ADP. Mezi pozvanými hosty byli přítomni předseda (Josef Rössner) a místopředsedkyně (Olga Zemanová) nově založené Regionální organizace ADP Olomouc, zástupci RO CDP Praha a RO ADP Praha. V úvodu předseda ADP informoval přítomné členy a hosty o výsledcích z uskutečněných jednání na úrovni GŘ, v rámci ČMKOS, na Úřadu vlády ČR, a také o plánované schůzce s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem.

Zásadními tématy k projednání byli písemně předložené materiály od zaměstnavatele k připravované organizační změně a změně organizační struktury od 1. 4. 2020. Dále byla schválena změna a přepracování plánu akcí z C-FKSP. Nový návrh bude následně zaslán všem odborovým organizacím u Správy železnic a řediteli O10 GŘ. Členové VV ADP jednomyslně odmítli návrh OSŽ rozpočtovat zdroje na kapitolu kultura a sport dle poměru zastupovaných členů, neboť prostředky fondu mají být určeny všem zaměstnancům bez ohledu na členství v odborové organizaci.

V dalším bloku byla předložena a následně schválena Zpráva o činnosti odborové organizace ADP v oblasti BOZP za rok 2019. SIBP budou i v roce 2020 konat kontrolní činnost v rámci působnosti Správy železnic včetně účasti na prověrkách BOZP.

Na základě doručených písemných žádostí byli VV ADP odsouhlasené sociální výpomoci členům ADP, kteří se ocitli v těžké životní situaci.  V bodě "Různé", byl Výkonný výbor ADP informován o činnosti jednotlivých Regionálních organizací a výsledcích jednání se zaměstnavatelem.  V rámci diskuse se řešila problematika Kvalifikačního katalogu, zkracování přípravných dob na některých pracovištích, problematika KOP (střediska pro rok 2020 – Jeseník, Lázně Darkov, Rajecké Teplice a Lázně Číž) či výstupy z jednání komise pro spravedlivé důchody.