Tento týden v pátek, by mělo dospět do finále kolektivní vyjednávání u SŽDC. V současné době je uzavřeno mnoho bodů, které by měly garantovat zaměstnancům SŽDC lepší podmínky v rámci kolektivní smlouvy. Snahou zástupců OC bylo zlepšit ty parametry ve mzdové oblasti, kde se to zcela nepodařilo v letech minulých. Příkladem může být navýšení procentuální sazby příplatku za soboty a neděle či snaha o zvýšení příplatku za noční práci, která má nezpochybnitelně negativní vliv na zdraví. Z tohoto důvodu jsou zaměstnanci konající noční práci v kategorii práce 2R (rizikové). Výše odměny z dohod (DPČ pro pracovníka dozoru) vychází z návrhu koaličních stran a reflektuje úroveň minimální mzdy pro rok 2020, která by měla činit 14 600 Kč. Při kolektivním vyjednávání byla snaha o zvýšení mzdové úrovně zaměstnanců HZS SŽDC, kteří nemohou dosáhnout na benefity a výši odměn vycházející ze služebního poměru jako příslušníci HZS ČR. Během uplynulých třech měsíců se dohodlo mnohem více bodů včetně Zásad hospodaření s FKSP, které reflektují na poptávku zaměstnanců mj. čerpat příspěvek na rekreaci od více cestovních kanceláří v rámci C-FKSP.

Management SŽDC má za cíl zlepšit fungování společnosti i její prestiž, potřebuje přilákat nové a především mladé uchazeče o zaměstnání. Má snahu v očích veřejnosti prosadit se jako moderní společnost, která má pozitivní mediální obraz, která plní cíle a úkoly dané vládou ČR, Evropskou komisí, MD ČR a být přívětivou organizací pro občany ČR.

Výčet pozitivního hodnocení ovšem skončí, pokud nebude kolektivní smlouva na rok 2020 uzavřena z důvodu nedostatečného mzdového nárůstu v tarifní složce mzdy, která bude akceptovatelná pro zaměstnance SŽDC a jejich odborové zástupce. V současné době není proces vyjednávání zcela dokončen a v posledním návrhu zaměstnavatele je +2,8 % do tarifní složky mzdy oproti současné PKS. K předpokládané predikci inflace ČNB i MF ČR na rok 2020 je tento návrh neakceptovatelný.

SŽDC má problém udržet i zaměstnance stávající a jedním z důvodů je i ohodnocení těchto zaměstnanců. Zaměstnanci bohužel odchází do jiných odvětví dopravy, služeb nebo průmyslu. Nabídka pracovního trhu je dostatečná, aby si mohli vybrat dle svých priorit, možností a schopností. Proces centralizace činností a zvýšené náklady s tím spojené (čas, ubytování, stravování) jsou další negativním faktorem, který lze částečně eliminovat pracovním prostředím, pracovními podmínkami, ale také dynamickým zvyšováním mzdy.

V pátek generální ředitel SŽDC bude mít jedinečnou možnost situaci vyřešit a již pro rok 2020 tuto firmu pozdvihnout a zatraktivnit pro zaměstnance současné i ty budoucí. Prostředky do nárůstu tarifních mezd budeme v hledat společně jako seriózní partneři v rámci procesu kolektivního vyjednávání tak, aby bylo možné novou kolektivní smlouvu uzavřít.

SŽDC má velký potenciál stát se do budoucna „top" zaměstnavatelem, alespoň v segmentu dopravy, ale musí se změnit personální politika či ohodnocení za odvedenou práci, třeba již pro rok 2020.