Dne 6. prosince 2019 se v budově oblastního ředitelství v Hradci Králové uskutečnilo pravidelné setkání zástupců odborových centrál s vedením oblastního ředitelství, kde byly podepsány zásady čerpání prostředků FKSP OŘ Hradec Králové pro rok 2020. Bohužel nebyli při podpisu přítomni zástupci všech odborových centrál, ale lze předpokládat, že své podpisy připojí v nejbližších dnech. Všechny podstatné benefity roku 2019, jako jsou příspěvky na stravenky, příspěvky dárcům krve apod. zůstanou zachovány ve stejné výši. Nově bude k dispozici jednou ročně příspěvek na individuální rekreaci ve výši až 3 000 Kč pro zaměstnance OŘ Hradec Králové, kteří jej mohou využít na libovolný, alespoň třídenní pobyt, který si sami zakoupí. Náležitosti čerpání budou popsány a oznámeny zaměstnancům v samostatném metodickém pokynu. Tím také došlo k naplnění dohody, která byla z iniciativy ADP v lednu tohoto roku vyjednána s ostatními odborovými centrálami.

Náměstkyně pro ekonomiku Ing. Marie Šrámová zmínila dobré hospodářské výsledky OŘ a avizovala vyplacení zvýšených výkonových odměn s prosincovou mzdou. Dále informovala, že nejvíce přesčasových hodin je v profesích signalista a výpravčí, přičemž u výpravčích se jedná v průměru o 13 hodin měsíčně na zaměstnance, což odpovídá celkovému průměru SŽDC.

V té souvislosti navázal náměstek pro řízení provozu Ing. Martin Koleš s tím, že probíhá intenzivní oslovování možných zájemců o funkci výpravčího z řad stávajících zaměstnanců s cílem uspořádat v roce 2020 kurz pro výpravčí ve vlastní režii v dostupné lokalitě. V současnosti mnoho zájemců totiž odrazuje nutnost ubytování po dobu 6 týdnů daleko od svého bydliště a do kurzu se tedy vůbec nepřihlásí.

Nakonec Ing. Koleš upozornil, že od změny GVD nahradí soukromí dopravci na několika našich tratích České dráhy. V mnoha stanicích pak bude nově docházet k setkávání vlaků různých společností. Jak my, tak provozní zaměstnanci všech dopravců budou vystaveni novým situacím a novému prostředí, z čehož mohou vznikat nepříjemné situace. Zaměstnavatel nás v této souvislosti žádá o maximální vstřícnost při řešení takto vzniklých situací v prvních dnech platnosti GVD.