Dne 19. 11. 2019 se uskutečnilo 3. zasedání Sněmu ČMKOS v Hotelu Olšanka. Ve svém vystoupení předseda Josef Středula shrnul všechny významné akce, které se konali od posledního zasedání, vyzdvihl zrušení karenční doby, velmi úspěšný mítink "Konec levné práce", či dobré jméno ČMKOS ve strukturách evropské konfederace odborových svazů (ETUC), kde byl letos předseda Středula zvolen viceprezidentem.

cm2

Opětovně se prezentoval cíl ČMKOS pro kolektivní vyjednávání: min. + 6 - 7% pro rok 2020, snaha o zakotvení do novely ZP v rámci legislativního procesu 5 týdnů dovolené či zkrácení pracovní doby o 2,5 hod/týdně. Velmi podrobně se vyjádřil k procesu stanovení výše minimální mzdy pro rok 2020, ale také jaké mechanismy zvolit pro případ automatického navyšování dle dosud  nesjednaného algoritmu. Snahou ČMKOS ve střednědobém období je dosáhnout u minimální mzdy 50% průměrné mzdy v ČR. Ve svém vystoupení místopředseda Vít Samek zhodnotil mj. poslední závěry "Komise pro spravedlivé důchody", či vývoj ekonomických ukazatelů v letošním roce a prognózy na rok 2020. Místopředsedkyně Radka Sokolová vyzdvihla aktivní účast odborářů v rámci projektu "Odborové akademie", která v říjnu skončila a již se připravuje další ročník. Další příspěvky přednesli doc. Janíček, Martin Fassman či předsedkyně Revizní komise. V rámci diskuse vystoupili zástupci jednotlivých odborových svazů, kteří prezentovali problémy se kterými se potýkají (zdravotnictví, školství, hutnictví, apod.) nebo naopak co se podařilo prosadit pro zaměstnance.