Dne 28. 8. 2019 se konalo setkání zástupců RO ADP Brno a zaměstnavatele v budově OŘ Brno. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil ředitel OŘ Ing. Libor Tkáč a náměstek pro řízení provozu Ing. Pavel Surý, MBA. Za RO ADP Brno se jednání zúčastnili Jan Koudelka a Martin Klučka.

Prvním projednávaným bodem byla pokračující přestavba žst. Brno hl.n. V rámci dalšího zaškolování bylo z naší strany navrhnuto, zda by bylo možné si vyzkoušet simulaci provozu v nové technologické budově, v plánovaném obsazení směn a rozdělením pracovních povinností mezi jednotlivé výpravčí. Druhým bodem byla otázka BOZP. V krátké době došlo v PO Brno ke dvěma pracovním úrazům našich členů, přičemž jeden souvisí s přestavbou žst. Brno hl.n. Třetím bodem jednání byl nedostatek výpravčích u OŘ Brno. Pan ředitel vyjádřil pochopení, ale chybějící provozní zaměstnance, při současné rekordně nízké nezaměstnanosti a požadavcích kladených na žadatele, je obtížné a zdlouhavé doplnit. Na závěr pan ředitel přislíbil podporu při řešení problémů s přechodem na nový způsob práce v žst. Brno hl.n. a plynulý a bezpečný přechod do nového GVD. V rámci předcházení MU dojde k zapojení školařů dopravců a pořádání zkušebních jízd, aby se v maximální míře předešlo mimořádnostem po spuštění ostrého provozu.

Následně se Martin Klučka sešel s přednostou PO Brno ing. Martinem Vejmělkou, a informoval ho o proběhlém jednání na OŘ.