Dne 30. 4. 2019 se konalo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. Jednání bylo ve zkrácené časové dotaci z důvodu konání Žofínského fóra, kde mezi hosty a řečníky byl mj. generální ředitel Svoboda. Personální ředitel, Ing. Koucký přednesl změny ve jmenovaných funkcích, kde došlo ke změně ředitele OŘ Brno, nově byl jmenován Ing. Tkáč Libor, přednostkou PO Beroun Ing. Šímová. Dále byla zmíněna připravovaná změna dodavatele v oblasti vzdělávání, kde DVI nahradí od 1. 1. 2019 lektoři SŽDC, kteří budou mít nové kompetence a budou aktivně doplňovány zaměstnanci provozní kontroly. Předpokládá se snížení časové náročnosti školení pro výpravčí, ale nově budou mít povinnou účast na cvičném sále CDP (pouze obsluhující JOP). Pan ředitel dále sdělil vývoj zaměstnanosti za I. Q. 2019 a vývoj mzdy. Medián mezd SŽDC byl 35 462 Kč, procentuální nárůst očištěný o inflaci činí oproti roku 2018 (+7,73%). 

Na jednání byla předložena k projednání Zpráva o stavu BOZP za rok 2018, informace o počtu zaměstnanců s vyplaceným náborovým příspěvkem (z řízení provozu 55 výpravčích). Bylo sděleno, že organizační změna na O22 a O11 GŘ SŽDC se prozatím neuskuteční, další vývoj bude diskutován v souladu s vypracovanou analýzou KPMG. Pracovní skupiny zaměstnavatele k novele Kvalifikačního katalogu zahájily svoji činnost, dílčí výstupy nebudou zveřejněny. Nové výstrojní součástky doznaly dílčích úprav na základě požadavků odborů, oficiální prezentace se bude konat dne 21. 5. 2019 v Praze.

PPV Plzen