Dne 26. dubna 2019 se uskutečnila pietní vzpomínková akce ČMKOS “Připomínejme si mrtvé, bojujme za živé”. Tato vzpomínková akce měla za cíl připomenout 123 smrtelných pracovních úrazů, které se udály v roce 2018. Akce měla dvě hlavní programové části, v prvním bloku proběhlo přivítání hlavních hostů předsedou ČMKOS Josefem Středulou v sídle odborových svazů. Poté následovaly projevy zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Generálního inspektora Báňské záchrané služby a dalších hostů. Při této příležitosti bylo připomenuto, že počet obětí smrtelných pracovních úrazů, nezohledňuje působení karcinogeních látek na pracovištích a nadměrnou psychickou zátež v souvislosti s nádorovými onemocněními v pozdější době. Z projevů přítomných hostů jak zástupců odborů, tak zaměstnavatelů, byla také zdůrazněna důležitost zodpovědného přístupu k problematice BOZP a její důležitost v předcházení pracovním úrazům vůbec. Jak zdůraznil předseda ČMKOS: nikdo nejde do práce s tím, že by očekával, že se již živý nevrátí. Také bylo zdůrazněno, že smrtelný úraz nepostihuje jen samotného zaměstnance, ale celou jeho rodinu i jeho blízké! Po tomto bloku projevů se účastníci přesunuli do parčíku za domem odborových svazů, kde byl vytvořen improvizovaný pomníček s iniciály příslušných obětí a instalace, která měla za úkol zvýraznit toto množství. U pomníčku proběhl krátký projev a všichni zůčastnění zde položili svíčku.