Dne 28. 2. a 13. 3. 2019 se na OŘ Ústí nad Labem konalo společné jednání zástupců odborových organizací působících u OJ. Cílem bylo sjednání dohody o poskytování výkonových odměn pro zaměstnance OŘ Ústí nad Labem na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle článku 34 PKS SŽDC 2019. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil náměstek pro ŘP Ing. Miloš Štefl a vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek.

V úvodu jednání náměstek ředitele pro ŘP Ing. Miloš Štefl okomentoval návrh zaměstnavatele, který byl předložen OC. Poté došlo k ujasnění návrhů a stanovisek jednotlivých OC a zaměstnavatele. Následně byl předložen návrh na pracoviště s vyšší VO, který se téměř shodoval s pracovišti dohodnutými v roce 2018. Tento návrh byl zaměstnavatelem akceptován. Výše VO byla sjednána do konce roku 2019 s platností od 1. 4. 2019.

Výše VO dle PO OŘ Ústí nad Labem:

PO Děčín

 • ŽST Děčín východ dol.n. – výpravčí 12% signalista St. 1,3 8 %
 • ŽST Děčín hl. n. – výpravčí ÚS 12 %
 • ŽST Děčín hl. n. – DP vedoucí směny 7 %
 • ŽST Mělník – výpravčí, signalista 8% , 6%
 • ŽST Ústí nad Labem Střekov – výpravčí 10%

PO Karlovy Vary

 • ŽST Karlovy Vary – výpravčí 7%
 • ŽST Cheb – výpravčí 8%
 • Odb. Chomutov město – výpravčí 8%
 • ŽST Nové Sedlo u Lokte – výpravčí 7%
 • ŽST Tršnice – výpravčí 6%
 • ŽST Blatno u Jesenice – výpravčí 7%
 • ŽST Sokolov – výpravčí od 1.5. 2019 8%

PO Most

 • ŽST Bílina – výpravčí 10%
 • ŽST Most – výpravčí 8%
 • ŽST Louny – výpravčí 7%
 • ŽST Obrnice – výpravčí 8%
 • ŽST Most n.n. – signalista St. 3 6.5 %

PO Ústí nad Labem

 • ŽST Ústí nad Labem hl. n. – výpravčí ÚS 12%
 • ŽST Ústí nad Labem západ St. 1,5 – výpravčí 10% , 8%
 • ŽST Lovosice – výpravčí 7%
 • ŽST Hněvice – výpravčí 7%
 • ŽST Čížkovice – výpravčí od 1.6. 2019 7%