Nový typ zábleskového světla pro potřeby SŽDC, byl včera dne 20. 3. 2019 v žst. Praha Holešovice podroben pohledové zkoušce pro denní a noční režim svícení. Přizváni byli zástupci odborových organizací, zástupci SŽDC z oddělení dopravy, BOZP a zástupce výrobce. Za ADP se zúčastnili předseda Ing. Zazvonil a výkonný místopředseda pan Fučík, neboť bezpečnost práce je v jejich gesci. Pohledové zkoušky se konaly na vzdálenost 760, 550 a 320 metrů, kde byla možnost subjektivního hodnocení přítomných zástupců ve srovnání s typy užívanými v podmínkách SŽDC dnes. Nový výrobek splňuje očekávání na dostatečnou světelnost pro strojvedoucí, řešenou vysoce svítivými led diodami a specifickým upevněním k patě kolejnice. Bohužel negativní stránkou je časová náročnost na upevnění k patě, původně diskutované využití silných magnetů by přineslo úsporu času i fyzické námahy. Velmi spokojen byl zástupce FS ČR, který vyzdvihl kvalitu zpracování i dostatečnou viditelnost v náročných světelných podmínkách za slunečního svitu nebo v noci na zábrzdnou vzdálenost 700 m.

V současné době má každé Oblastní ředitelství k dispozici jeden pár těchto zábleskových světel od výrobce, která jsou již ve zkušebním provozu. Budoucím sjednocením používaných zábleskových světel dojde k zajištění větší bezpečnosti zaměstnanců pracujících v provozované dopravní cestě.