Vážení kolegové, zaměstnanci, členové,
každý kdo z Vás pozoruje probíhající kolektivní vyjednávání u SŽDC, si zajisté klade nejednu otázku, jaký bude letos výsledek. Vzhledem k faktu, že jsme zavázáni mlčenlivostí, ale současně má zaměstnanec právo být informován dle paragrafu 25 odst.3, zákoníku práce, jsou jednotlivé výstupy sdělovány jako společná informace zveřejněná na intranetu nebo webových stránkách OC.

Všem odborovým organizacím působícím u SŽDC byla zaslána výzva, která byla podepsána zaměstnanci CDP Přerov. V textu byla zmíněna podpora kolektivním vyjednavačům při prosazování tarifního nárůstu, příplatků za noční směny, režim práce a práci o víkendu (So, Ne). Dále byl požadavek na snížení přesčasové práce a zlepšení pracovních podmínek. Nejjednodušší řešení je u nařízené práce přesčas, kde se každý zaměstnanec může svobodně rozhodnout zda dá písemný souhlas s práci přesčas nad 150 hodin ročně. Tento akt je o individuálním přístupu k této problematice, a také o osobní statečnosti ustát tlaky zaměstnavatele, které se občas vyskytnou. Zlepšení pracovních podmínek velmi úzce souvisí s problematikou BOZP a činností místních, regionálních odborových organizací. Pokud máte návrhy či podněty ke zlepšení pracovních podmínek, obracejte se na zástupce odborů, kteří Vám mohou pomoci problematiku řešit.

Nežijeme na izolovaném ostrově, ale v západní společnosti, evropském prostoru a především v tržní ekonomice, kde hospodářský cyklus ovlivňuje mnoho ekonomických ukazatelů. Pokud si uvědomíme, že končí doba konjunktury a ekonomika zpomaluje, je letošní rok možná posledním, kde lze vyjednat mzdový nárůst, který bude kopírovat požadavky odborů na celostátní úrovni (7-9%), které má v programu ČMKOS, které jsme členy.

Za Alianci drážního provozu se budeme dále snažit prosadit tyto požadavky, ale bez Vaší podpory to nebude snadné. Za již vyjádřenou podporu ke kolektivnímu vyjednávání všem děkujeme, protože jen společně můžeme mít lepší mzdové i pracovní podmínky.

Ke stažení výzva CDP Přerov 2018 - podpora kolektivním vyjednavačům