Dne 20. 11. 2018 se v Praze v DOS konalo zasedání 1. Sněmu ČMKOS. Jednání Sněmu se zúčastnili zástupci Aliance drážního provozu výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředseda Daniel Linc.

V úvodu byly vedením ČMKOS prezentovány aktuální odborové otázky např.:

  • zavedení karenční doby,
  • zvýšení minimální mzdy,
  • vývoj míry inflace v ČR v roce 2018 a její prognóza na rok 2019,
  • informace o vývoji mezd,
  • Komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2018.

Na závěr jednání 1. Sněm ČMKOS doporučil OS prosazovat cíle pro KV na 2019 dle výše uvedených ukazatelů.