12. 9. 2013 se konala plánovaná porada na úseku náměstka pro řízení provozu se zástupci OC. Na začátku byla představena organizační změna, při které bylo sděleno odvolání NŘP PhDr. Špičky a pověření Ing. Nachtmana k vedení svěřeného úseku NŘP.

Na programu byla podrobná a konstruktivní diskuse včetně písemného zodpovězení zaslaných otázek k provozní problematice. Prvním bodem byla stavba a organizační uspořádání CDP Praha, kde Ing. Jasenčák v podrobně komentované prezentaci zodpověděl veškeré připomínky ADP.

Další blok byl věnován záležitostem provozních aplikací, komunikaci systémů dopravců a provozovatele dráhy (DISC, ISOŘ) a následné potíže s připraveností k odjezdu nebo neuděleném souhlasu k jízdě. Změny v národních technických specifikacích se řešili v bloku věnovaném radiovému provozu v systémech GSM-R a TRS. Snaha zástupců ADP o eliminaci případů úplného zastavení provozu při technologickém výpadku JOP byla diskutována velmi podrobně včetně variant řešení. Technologické změny ve vybraných dopravnách, investiční činnost v pražském uzlu či rozvoj zaměstnanců v segmentu řízení provozu bylo na programu jednání také. Byla představena připravovaná verze GTN 4.8, která má eliminovat nedostatky současně používané verze.

V odpoledních hodinách se členové Výkonného výboru přesunuli do budovy GŘ v Dlážděné ulici, kde pokračoval blok s Ř-PERS a samostatné jednání VV. V úvodu předal Ing. Kouckému a okomentoval předseda ADP Usnesení VV, které obsahovalo návrh složení kolektivních vyjednavačů za ADP, připomínky k Směrnici GŘ č. 15/2013 a také vyjádření k navržené změně rozpočtu OŘ Plzeň v akcích sociálního bezpečnostního charakteru. S Ing. Kouckým byla diskutována problematika kolektivního vyjednávání, odměňování zaměstnanců, došlo k předání písemného stanoviska zaměstnavatele k návrhu ADP ke Kvalifikačnímu katalogu. V samostatné části se členové VV věnovali přípravám volebních kongresů, které se uskuteční v září v Pardubicích a Děčíně. V závěru bylo projednáno plnění rozpočtu ADP.