Od 1. 10. 2018 se Aliance drážního provozu stala právoplatným členem největší odborové centrály v ČR. Náš vstup do ČMKOS klade také časové nároky na členy předsednictva ADP, kteří se již pravidelně budou účastnit pořádaných akcí. Místopředseda Daniel Linc se zúčastnil jednání Rady, kde se diskutovala i otázka kolektivního vyjednávání u všech podniků, kde působí odborové organizace sdružené v ČMKOS. Výkonný místopředseda Petr Fučík a předsedkyně Centrální revizní komise se zúčastnili semináře k problematice GDPR, zaměřené především na činnost spolků a odborových organizací. Poznatky z tohoto školení budou uplatněny v rámci ADP v souladu s příslušnou legislativou nyní zk. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který bude v roce 2019 novelizován v souladu s Nařízením EP a Rady č. 2016/679, či zk. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo zk. č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách.

Další akcí pořádanou v rámci konfederace byla konference zaměřená na agenturní zaměstnávání, které se zúčastnil, předseda Ing. Zazvonil a Petr Fučík. Hosté byli zástupci Ministerstva vnitra, MPSV, Svazu průmyslu a dopravy, Státního úřadu inspekce práce aj., kteří podrobně a z vlastních zkušeností prezentovali tuto problematiku. V měsíci listopadu se bude konat pravidelné jednání Rady, 1. Sněm ČMKOS, závěrečná konference k projektu "Konec levné práce" a další aktivity, kde budou naši zástupci přítomni a členové ADP informováni.