Jednání se zaměstnavatelem bylo rozděleno do dvou základních částí. První z nich bylo věnováno kolektivnímu vyjednávání, kde byl podrobně prezentován oponentní návrh odborových centrál (OC).

Po první části přijal pozvání Ing. Jasenčák, který byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro řízení provozu s účinností od 1. 11. 2018, aby prezentoval organizační změny na svěřeném úsek. Představil hierarchii na úrovni GŘ, OŘ i PO. V rámci jednotlivých odborů na úrovni GŘ dojde k integračním procesům, přeskupení pravomocí nebo jiným změnám. Byli jsme informováni, že k propouštění z důvodu nadbytečnosti nedojde. Další změny se plánují na nižších organizačních úrovních až po Provozní obvody. K 31. 12. 2018 zanikne všech 35 PO a k 1. 1. 2019 vzniknou nové obvody v jiných geografických polohách v celkovém počtu 23. V Praze zůstane pět PO s novou hranicí působnosti Praha hl.n, Beroun, Kolín, Nymburk a Kralupy nad Vltavou. Organizace práce bude nově nastavena a posílí kompetenčně mj. pozice Dozorčí provozu. Nové hranice obvodů při této organizační změně stanovovali jednotlivá OŘ. Termín definitivních hranic obvodů je stanoven do 31. 10. 2018.

V diskusním bloku, byl Ing. Jasenčák tázán zástupci ADP, zda li dojde k nápravě chybného rozhodnutí o neobsazení PPV Břeclav, kdy bude novelizován Pokyn č. 9/2013 a jak bude probíhat další fáze centralizace. Nově bude realizován na Moravě systém, který se osvědčil u CDP Praha a přímé zapojení zaměstnanců PPV do provozní práce během směny. Pracoviště PPV v Břeclavi bude v budoucnu obsazeno výpravčími a dojde k postupné obměně HW a SW na požadovanou úroveň, tak aby se zajistili podmínky pro obsluhu jako aplikovaný systém v Čechách. Centralizace bude dle harmonogramu pokračovat i nadále. Nově budou budována "integrovaná pracoviště", což bude synonymem pro RDP. Na těchto pracovištích bude integrována obsluha PPV, místních DOZ, dirigujících dispečerů, seřaďovacích stanic či místní práce v uzlu. Stále přetrvává úzus, že uzlové stanice efektivně bude řídit traťový dispečer z CDP a posun či zmíněnou místní práci výpravčí na integrovaném pracovišti. Mnoho návrhů má své opodstatnění jiné jsou k další diskusi.