Svazoví inspektoři bezpečnosti práce na české železnici se historicky poprvé setkali v sídle OSŽ na Bohemice ve středu 25. 4. 2018. Iniciace přišla od vedoucího oddělení BOZP JUDr. Kožmína, který celé jednání vedl. Každý se zúčastněných SIBP prezentoval svoji práci v odborovém svazu a vedla se obšírná diskuse nad problematikou BOZP na železnici. Kritika byla z řad strojvedoucích k liknavosti některých vedoucích zaměstnanců při řešení opakovaných závad na hnacích vozidlech, ze strany infrastruktury byly připomínky ke statutu "osamělého zaměstnance" a řešení problematiky stezek. Zástupci ADP hovořili a diskutovali především o faktorech zrakové a psychické zátěže, která se dotýká profesí výpravčí a traťový dispečer. JUDr. Kožmín nastínil okruhy problémů, které jsou v dnes již neaktuálním legislativním nástroji NV č. 168/2002. Snahou by bylo prosazení změn na Radě vlády a implementaci nových poznatků do tohoto zásadního dokumentu v oblasti BOZP.

Všichni účastníci si připomněli významný den z pohledu bezpečnosti práce, který se každým rokem koná pod záštitou ČMKOS - 28. Duben - Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci. Tento den byl také Mezinárodní organizací práce stanoven jako Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Setkání svazových inspektorů bylo inspirativní, neboť činnost v oblasti BOZP je postavena na vyšší úroveň, než politicko-ekonomické zájmy jednotlivých odborových svazů. Problematika pracovních úrazů, ergonomie pracovišť či nemocí z povolání a eliminace negativních vlivů je zavazující a nedílnou součástí práce v oblasti BOZP.