Dne 23. 4. 2018 v 10 hodin v budově OŘ Brno proběhlo pravidelné jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil nový ředitel Ing. Lubomír Křivánek, dále byli přítomni náměstek ředitele pro ekonomiku Ing. Štaffa a vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Vlasáková. Za ADP se jednání zúčastnil předseda RO ADP Brno Martin Hochman.

Hlavní body jednání byly tyto: Pravidla pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno s platností od 1. 4. 2018 do konce roku 2018, Motivační odměna pro zaměstnance odborných správ s platností od 1. 5. 2018 a aktualizovaný dokument Poskytování stravování u OŘ Brno.

V úvodu jednání se zástupcům odborů krátce představil nový ředitel OŘ Brno, nastínil své představy o budoucím fungování OŘ a vyjádřil souhlas s dosavadní spoluprací s odbory i s dosavadním modelem pravidelných jednání cca čtyřikrát ročně.

K předloženým dokumentům byla vedena krátká diskuze a byl poskytnut krátký komentář ze strany Ing. Štaffy a Ing. Vlasákové. Všechny dokumenty byly předloženy zástupcům odborů s předstihem k seznámení a případným připomínkám. Sazby výkonové odměny pro zaměstnance řízení provozu byly stanoveny v souladu se společným návrhem odborových centrál, došlo pouze k drobné úpravě u zaměstnanců aparátu OŘ. Po krátké diskuzi byly předložené dokumenty schváleny.

Na dotaz zástupce ADP k neoficiálním informacím o plánovaném zrušení pracovišť výpravčího PPV Vranovice a PPV Hodonín bylo panem ředitelem sděleno, že momentálně probíhá na úrovni GŘ analýza fungování CDP a souvisejících pracovišť, jejíž výsledky dosud nejsou známy. Nejsou tedy stanoveny žádné termíny, ani pracoviště, na kterých by měly organizační změny proběhnout. Pan ředitel sdělil, že v případě, že budou organizační změny schváleny, budou tyto i řádně projednány s odborovými centrálami.