Dnem 26.12.2017 vypršela platnost Dohod o práci přesčas nad zákonný limit 150 hodin ročně. V těchto dnech vám zaměstnavatel předložil nebo bude předkládat k podpisu nové Dohody na další období do 24.12.2018.

Jak to vlastně s přesčasy je? Zákon hovoří o tom, že práci přesčas lze zaměstnanci nařídit nejvýše do limitu 150 hodin ročně a 8 hodin týdně. Co to znamená? Odpracujete-li za 360 dní 12 dvanáctihodinových směn, nemůže již vám být další směna nařízena, neboť jste již vyčerpali tento zákonem stanovený limit. Zároveň je tady také podmínka, že vám nemůže být nařízena práce přesčas nad limit 8 hodin týdně. Znamená to tedy, že při důsledné aplikaci této zákonné normy nemůžete dělat ani celou směnu týdně navíc. Zaměstnavatel, aby splnil literu zákona vám musí dát k podpisu Dohodu o práci přesčas do limitu 150 hod ročně s tím, že souhlasíte, že vám může být nařízena práce přesčas nad 8 hodin týdně ( jinak by vám nemohl nařídit ani jednu celou 12 hod směnu). Častěji zaměstnavatel bude předkládat Dohodu o práci přesčas nad limit 150 hodin ročně až do limitu 416 hodin ročně s vaším souhlasem, že vám může být nařízena práce přesčas nad limit 8 hodin týdně, neboť toto je pro zaměstnavatele výhodnější. Je potřeba dodat, že pokud si vyberete za směnu přesčas náhradní volno, pak taková směna se nemůže započítávat do limitu práce přesčas.

V posledních letech se vlivem mnoha okolností stalo, že o práci na železnici není zájem. Nízké ohodnocení v kontrastu s nutností pracovat o víkendech, v noční době, o svátcích, udržování si odborné způsobilosti kontrolované každoročně přezkoušením, vysoká zodpovědnost za lidské životy i značné materiální hodnoty a mnoho dalšího znamená, že noví mladí zaměstnanci k nám nepřicházejí. Ba co víc, odcházejí zkušení kolegové za lepšími podmínkami jinam. Tento trend je zřejmý a v kombinaci s vysokým věkovým průměrem zaměstnanců způsobuje nedostatek personálu nejen v oblasti řízení provozu na SŽDC. V některých OŘ již zaměstnavatel dokonce není schopen obsazovat některá pracoviště. V nejbližší době nelze proto očekávat změnu k lepšímu jednak kvůli množství odchodů do důchodu a v neposlední řadě i kvůli neexistenci nové Kolektivní smlouvy, která by mohla změnit finanční ohodnocení zaměstnanců. Poslední návrh zaměstnavatele, který je od 19.12.2017 neměnný, nemůže v žádném případě znamenat obrat v tomto stavu.

Ze strany zaměstnavatele je vždy argumentováno jak vysoká mzda je na SŽDC a na co si vlastně zaměstnanci stěžují. Když říkáme, že ta čísla jsou zkreslená vysokou mírou přesčasové práce je takový náš argument odmítnut. Je nám odpovězeno, že přesčas je součástí mzdy a proto je ten průměr takový. Zároveň je nutno zmínit, že přesčasy jsou fenoménem zejména v řízení provozu ( výpravčí, operátorky, hradláři, signalisté), kde v OŘ Praha se mnoho zaměstnanců dotýká již nepřekročitelné hranice 416 hodin ročně. Zaměstnavatel nám tedy říká: Vaše mzda je vysoká. Není potřeba ji navyšovat. Však vy si to doženete přesčasy.

Chápu vás všechny, kteří potřebujete peníze a obětujete kvůli tomu i své turnusové volno, kdy byste mohli být např se svými rodinami nebo si třeba dělat své koníčky. Dostanete za to 33% navíc ke své mzdě. Naproti tomu, kdo dělá na DPČ nahrává zaměstnavateli, který tím má nižší mzdové náklady než kdyby platil někomu jinému příplatek 33% za přesčas. Všichni ti, kteří takto pracujete navíc si sami způsobujete, že vaše mzda nebude adekvátně navýšena ani v nové Kolektivní smlouvě ani v žádné další. Poškozujete tak v konečném důsledku sebe a i všechny ostatní kolegy.
Na závěr bych rád řekl, že Dohodu o práci přesčas je možné podepsat kdykoliv v průběhu roku. Není nutné tak činit hned. Přemýšlejte a pamatujte: Našeho cíle můžeme dosáhnout jedině společným a co nejjednotnějším postupem.