Dne 3. 6. 2016 se sešel k pravidelnému jednání regionální výbor ADP Brno. Ihned na začátku jednání předal Ing. Tomáš Rolník výboru svoji rezignaci na členství ve výboru ke dni 9. 6. 2016. Regionální výbor Brno děkuje tímto Tomášovi za odvedenou práci jak v regionálním výboru, tak i ve výkonném výboru ADP. V souvislosti s tímto vyvstal úkol doplnit regionální výbor o jednoho člena. Další části jednání se zúčastnil i přednosta PO Brno Ing. Martin Vejmělka, který předložil k projednání nové rozvrhy pracovní doby pro některá pracoviště PO Brno. Nutnost vypracování nových rozvrhů pracovní doby byla vyvolána nutností úpravy těchto dokumentů tak, aby odpovídaly stávající legislativě v oblasti pracovního práva. V souvislosti s tím požádalo velké množství zaměstnanců o převedení do režimu letmo. Aby mohly být vypracovány směnáře pro další období a mohla být řádně rozvržena pracovní doba pro všechny zaměstnance, bylo nutno tyto rozvrhy přepracovat. Podle informací pana přednosty se však na praxi plánování a přidělování směn nic nemění.

V diskuzi potom předali členové výboru Ing. Vejmělkovi některé podněty a připomínky, které aktuálně přináší problémy při výkonu dopravní služby. Těmi nejdůležitějšími jsou tyto: Přepnutí rádiového provozu do nových kmitočtů, zejména pak problémy se spojením s lokomotivami řady 380 a 1216 a dále pak vzájemná neslyšitelnost základnových radiostanic. Problémy s aplikací Traťová poloha vlaků (nejen) v Brně hl. n., kdy aktuálně nelze zobrazit provozní situaci na více než čtyřech tratích.

V další části Ing. Vejmělka seznámil výbor s aktuální situací při přípravě rekonstrukce uzlu a zejména pak ŽST Brno hl. n. Diskutováno bylo hlavně na téma zaměstnanosti během rekonstrukce a po aktivaci nového zabezpečovacího zařízení. Podrobnější informace k této oblasti zveřejním koncem června, kdy se uskuteční plánované setkání ředitele OŘ Brno se zástupci odborových centrál.