Dne 27.1. 2016 se uskutečnilo již druhé kolo jednání o podobě Zásad FKSP OŘ Ústí nad Labem. Zaměstnavatelem byl předložen kompromisní návrh rozpočtu - navýšení přídělu na kulturu a tělovýchovu oproti původnímu návrhu. OC s návrhem zaměstnavatele souhlasily, kromě odborové centrály SOSaD, ten požadoval výši příspěvku ponechat na úrovni čerpání roku 2015. Po intenzivní diskusi napříč OC a zaměstnatelem, byly Zásady a rozpočet FKSP podepsány.

Zásadami bylo stanoveno:
- Příspěvek na stravenku 13 Kč
- Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč
- Příspěvek na dětskou rekreaci TDM 2 x ročně do výše 3 000 Kč