Dne 25. 1. 2016 se uskutečnilo jednání na oblastním ředitelství v Plzni o zásadách čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2016 mezi ředitelem OŘ Ing. Karlem Týrem a zástupci odborových centrál. Na tomto jednání byl také představen rozpočet pro následující rok 2016, který byl schválen jako společný pro segment řízení provozu a infrastruktury.

Zásadami čerpání bylo stanoveno:

- příspěvek na stravování ve výši 14,- korun,
- příspěvek na rekreaci tuzemskou i zahraniční 3.000,- korun,
- dětská rekreace (TDM) , 2x ročně až 3.000,- korun.

Pro kulturu a sport, byl schválen limit 4 000 korun na jednoho zaměstnance. Dalším bodem programu bylo navýšení výkonových odměn na vytížených pracovištích dle kolektivní smlouvy na následující období.

Výkonová odměna bude navýšena pro tři pracoviště v segmentu řízení provozu a to:

- Plzeň výpravčí hl. služba 10%

- České Budějovice výp. hl. sl. 8%

- Plzeň St.2 výpravčí 6%

V této souvislosti nebyla akceptována možnost snížení výkonové odměny na 4% u pracovišť s velmi nízkou pracovní zátěží, což by vytvořilo možnost odměnit náležitě ještě jiná zatížená pracoviště. Mimo jiné byla panem ředitelem vzpomenuta nelehká situace v každodenním provozu při přestavbě uzlu Plzeň, kladoucí nemalé nároky na výkon služby všech provozních zaměstnanců zmíněné železniční stanice.