Dne 20. 1. 2016 se uskutečnilo jednání zástupců OC na OŘ Ústí nad Labem za účelem schválení Zásad FKSP na rok 2016. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili vedoucí kanceláře ředitele OJ PhDr. Zdeněk Jílek a náměstkyně pro ekonomiku Ing. Blanka Lipperová. Ředitel OJ Ing. Josef Kalivoda se jednání neúčastnil. V úvodu jednání byl zaměstnatelem představen návrh zásad včetně jejich příloh. Návrh zaměstnavatele mimo jiné obsahoval příspěvek na stravenku ve výši 13 Kč, příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč a příspěvek na TDM 3 000 Kč. Tento materiál byl připomínkován zástupci jednotlivých OC a to za účelem většího souladu s dokumentem Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace pro rok 2016. Dále byl představen návrh rozpočtu FKSP na rok 2016, kde došlo k rozporu o výši přídělu na kulturu a tělovýchovu mezi zaměstnavatelem a zástupci SOSaD a FVČ, ostatní zástupci OC s navrženým přídělem souhlasili.

K dohodě a schválení zásad tedy nedošlo! Na dotaz ADP, kdy bude svoláno jednání o výši VO, bylo zaměstnavatelem sděleno, že nejdříve koncem února 2016.