V pondělí dne 21. 12. 2015 od 10:00 hod. se konalo jednání se zástupci zaměstnavatele OJ OŘ Brno a oblastně příslušnými odborovými organizacemi. V rámci jednání byly schváleny Zásady pro tvorbu a použití fondu kulturních a sociálních potřeb organizační jednotky pro rok 2016, jakožto Pokyn ředitele OŘ Brno č. 32/2015. Výše příspěvku na stravování poskytnuté formou stravenky bude v roce 2016 ve stejné výši jako v roce 2015, tedy 10 Kč na stravenku. Obdobně jako v roce 2015 bude poskytován příspěvek na individuální rekreační pobyt pro zaměstnance ve výši 5 000 Kč za osobu na kalendářní rok.

Rovněž byl představen a předběžně schválen návrh přerozdělení výkonových odměn pro první kvartál roku 2016, který vychází z modelu užívaném v roce 2015. Bližší informace budou zveřejněny po podpisu zaměstnavatele a všech odborových stran. V tuto chvíli chybí podpis jedné odborové organizace.