Ve středu 16. 12. 2015 se konalo poslední letošní jednání regionálního výboru ADP Praha se zástupci zaměstnavatele u OJ OŘ Praha a ostatními odborovými organizacemi, které zde působí. Podařilo se dospět ke kompromisní dohodě a Zásady hospodaření s FKSP na rok 2016 podepsat všemi zúčastněnými stranami. Odchylně od letošních "Zásad" je příspěvek na stravenku z FKSP ve výši 14 Kč, příspěvek na individuální rekraeaci 5 000 Kč pro zaměstnance a 3 000 Kč pro RP. 

Písemně byl ze strany ADP předložen požadavek na změnu tarifního zařazení signalistů St 2 v žst. Praha Vršovice seř. n. Dále se diskutovalo o harmonogramu zapojování řízených úseků do CDP Praha či organizačních změnách v jednotlivých PO v souvislosti zapojování do CDP.