Dne 3. 12. 2015 se konalo v zasedací místnosti na Hlavním nádraží v Děčíně jednání RV ADP. Jednání byli přítomni členové RV v čele s předsedou Ivanem Salabou a místopředsedou ADP p. Danielem Lincem. Za zaměstnavatele byl přítomen přednosta PO Děčín Ing. Vladimír Mládek a dopravní náměstek p. Zdeněk Miškovský.

V úvodu jednání byl zaměstnavateli předložen podnět ve věci zamykání / odemykání prostor ČD (vestibulu a podchodu v Děčíně na hlavním nádraží). Zaměstnavatelem bylo konstatováno, že současný stav bude řešen změnou smlouvy mezi jednotlivými subjekty, do této doby bude k uzamykání prostor v případě potřeby asistovat městská policie.

Dalším bodem jednání byla diskuse nad výsledky prověrek BOZP 2015 v OŘ UNL. Zaměstnavatel byl důrazně upozorněn na nedostatky v plnění BOZP (St. 5 v Děčíně).

Diskuse pokračovala nad 1. Změnou PKS SŽDC na rok 2015 a Pokynem pro plánování směn dle 1. změny PKSIMG 0034 SŽDC na rok 2015 (tj. ve vyrovnávacím období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016). S přednostou PO Děčín byly prodiskutovány podmínky pro možné přeplánování směn pro zaměstnance s pevnou nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (turnus) v souladu s výše uvedenými dokumenty.

Závěrem jednání se vedla diskuse nad provozní situací v PPS Děčín hl. n. v návaznosti na nově zřízené pracovní místo Dozorčí provozu – vedoucí směny v Děčíně na ústředním stavědle. Zástupci zaměstnanců dotčených pracovišť a zaměstnavatele vedli dialog nad koordinací činností dispečerského aparátu jednotlivých dopravců a větší efektivitou předávání informací mezi jednotlivými pracovišti v uzlu. Další jednání budou pokračovat v úvodu roku 2016, kde bude vyhodnocena provozní situace za účasti vedení PO Děčín, zástupci dotčených pracovišť a OC.