mms 20151014V pondělí 12. 10. 2015 se na pracovišti ústředního stavědla v Děčíně sešli na základě připomínek Aliance drážního provozu k novému SW, především k nevyhovujím pracovním podmínkám při práci se zobrazovacími jednotkami (zraková zátěž)  zástupci dodavatele - AŽD Praha, OŘ Ústí nad Labem úseku ŘP, infrastruktury a RO ADP UNL. Zhotovitel vytvořil nový návrh, který byl implementován (přepracován reliéf kolejiště a velikost detailů na normovou úroveň, opraveny požadované funkce na JOP). Další případné nedostatky a chyby budou řešeny v rámci ověřovacího provozu nasazeného SW. Lze konstatovat, že na základě podnětů a mnoha jednání byly vytvořeny pracovní podmínky pro bezpečný železniční provoz v děčínském uzlu.