V rámci pravidelného odstraňování závad z prověrek BOZP, které jsou sledovány jako významný ukazatel plnění plánu akcí, jsou nad rámec těchto rutinních záležitostí řešeny i operativní zásahy, které se daří někdy ve větší míře jindy méně realizovat ke spokojenosti zaměstnavatele i zaměstnanců SŽDC.

Pokud mohu vyzdvihnout, co se v relativně napjatém termínu podařilo realizovat, je částečná přestavba dopravní kanceláře v žst. Praha-Smíchov. Část, která se týkala nového uspořádání pracovních pozic a nových obvodů odpovědnosti a řízení byla dodána zhotovitelem na základě projektové dokumentace. V novém dispozičním uspořádání je výhybna Praha-Vyšehrad řízena z JOP včetně kolejových spojek na Smíchov os. n. a Smíchov spol. n. (tzv. palouček). Druhý obvod tj. Praha-Smíchov os. n. je ovládán z původního RZZ sovětského typu. Oba výpravčí (A a B) dnes sedí společně s operátorem u soustavy modulárně řešených stolů ve tvaru podkovy. K dispozici mají veškeré nezbytné technologie pro bezpečný a plynulý železniční provoz (EDD, TPV, ESA 11, GTN, technologické PC, atd.).

Další technologickou operací v rámci výlukových prací byl požadavek zástupců ADP na vymístění veškerých původních počítačů z dopravní kanceláře, při kterém by došlo k výraznému zlepšení mikroklimatických podmínek pro výkon práce. Na základě předchozí dohody s ředitelem OŘ Praha Ing. Vondrákem a náměstkem pro provoz Mgr. Chládkem bylo operativně přistoupeno k hledání vhodného řešení. Podařilo se ve spolupráci s ČD-T a informatikem SEPA PO Praha hl. n. realizovat tento záměr. Spočíval v instalaci rackové skříně, zajištěním kapacitních převodníků od PC k monitorům a dalších nezbytných úprav, včetně pokládky a instalace metalického vedení v kanálových krytech pod podlahou. Poslední úpravou, která se bude realizovat je instalace nového osvětlení a pokládka podlahové krytiny. Lze konstatovat, že díky společné iniciativě s vedením OŘ se podařilo vytvořit kvalitativně lepší pracovní prostředí pro zaměstnance řízení provozu.

Poněkud složitější na řešení je situace v žst. Praha Vršovice ček. koleje (řídící stavědlo). Místopředsedkyně RO ADP Praha již několik měsíců poukazuje na nevyhovující stav, který se týká zdraví ohrožujících podmínek v obvodu řídícího stavědla. Existence sociálně vyloučených skupin (narkomani, bezdomovci včetně sběračů kovů) se nachází v prostoru obvodu dráhy. Útočištěm těchto skupin jsou obytné karavany a patrový zdevastovaný objekt, který ovšem není ve vlastnictví SŽDC ani ČD. Po několika urgencích bylo na přilehlém pozemku ze strany OŘ Praha přistoupeno k vymýcení vegetace, což problematiku zcela nevyřešilo. Během pracovních směn se v provozované dopravní cestě beztrestně pohybují osoby, které mohou ohrožovat zdraví zaměstnanců (hepatitida, lidský svrab, TBC, fyzické napadení). Ve spolupráci s PČR i vedením OŘ Praha se diskutovaná problematika řeší, ale opora v legislativě ve vymahatelnosti práva zcela chybí. Výše zmíněná problematika může být vyřešena pouze aktivním přístupem všech zainteresovaných stran. Lze si jen přát, aby nedošlo k pracovnímu úrazu zaměstnanců SŽDC dříve, než bude realizováno definitivní řešení.