Dne 26. 9. 2014 proběhlo jednání zástupců RV ADP Ústí nad Labem s náměstkem ředitele OJ OŘ Ústí nad Labem Ing. Tržilem, MPA. Na jednání byla prodiskutována studie k výzkumu posouzení pracoviště řízení provozu Děčín ústřední stavědlo. Zástupcům RV ADP byl oznámen záměr vybudovat dispečerské pracoviště v Děčíně do termínu červen 2015 a to v souvislosti s chystanou organizační změnou zrušení pracoviště výpravčího Děčín západní nádraží a zapojení tohoto obvodu do ústředního stavědla. Dále byla podrobně popsána současná situace řízení nákladní dopravy v uzlu a na přechodu Děčín-Bad Schandau a předány podněty k zlepšení současného stavu.

Dne 30. 9. 2014 následovalo jednání RV ADP s přednostou PO Děčín Ing. Mládkem, kde došlo k prezentaci organizační změny a byly představeny návrhy personálního a technického řešení, které se týkají zřízení dispečerského pracoviště v Děčíně. Vzhledem k závažnosti současné situace v řízení nákladní dopravy v děčínském uzlu budou jednání pokračovat i v dalších týdnech.