Dne 17. 4. 2014 se v Brně uskutečnilo jednání ZV OSŽ Brno na něž byli přizváni i zástupci nově vznikající regionální organizace. Zástupci ADP byli pozváni v reakci na vstup cca 30 zaměstnanců SŽDC (z velké části členů OSŽ) do ADP. Jednání se zúčastnili, kromě členů ZV OSŽ Brno také ředitel OŘ Brno Ing. Surý, přednosta PO Brno Ing. Vejmělka a členové ústředí OSŽ Mgr. Malý a tajemník pan Paleček.

Část jednání, která proběhla za účasti členů ADP, měla několik důležitých bodů. Ze strany funkcionářů OSŽ jsme byli vyzváni k vysvětlení našich argumentů a důvodů ke vstupu k ADP. Na toto téma proběhla diskuze a to zejména s Mgr. Malým, ale i ostatními členy, při které jsme vyjádřili dlouhodobou nespokojenost s fungováním OSŽ zejména na regionální úrovni v problematice vzájemných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, kdy i přes dlouhodobě vyjadřovanou nespokojenost velké části provozních zaměstnanců s úrovní jejich zatížení (velké personální redukce a přitom obrovský nárůst provozu) nebyla ze strany OSŽ, jako jediné odborové organizace pro provozní zaměstnance v Brně, sledována jakákoliv snaha vedoucí alespoň k částečné nápravě stavu.

Dále jsme využili přítomnosti ředitele OŘ Brno a přednosty PO Brno k přednesení našich stížností na konkrétní dlouhodobě neřešené provozní problémy. Současně jsme upozornili oba zástupce zaměstnavatele na podmínky, které panují v PO Brno při odměňování provozních zaměstnanců a zmínili jsme i podle našeho názoru časté a dosti tvrdé postihování provozních zaměstnanců za jejich prohřešky. Oba zástupci zaměstnavatele dostali prostor k vyjádření, kdy hlavně v případě pana přednosty PO došlo k velmi nesouhlasné reakci. Ředitel OŘ přislíbil prověření situace v této oblasti.

S potěšením mohu konstatovat, že se celá část jednání, kterého jsme se zúčastnili, odehrála v konstruktivním a korektním duchu. Je téměř jisté, že v nejbližších týdnech dojde ke vzniku RO ADP Brno a snad byl i tímto jednáním položen základ k budoucí vzájemné korektní komunikaci mezi OSŽ a ADP v brněnském regionu.