Ve čtvrtek dne 9. 3. 2023 se v Kolíně uskutečnilo pravidelné zasedání Výkonného výboru rozšířené o předsedy Regionálních organizací ADP. Na jednání bylo odsouhlaseno konání volebního Kongresu RO ADP Ostrava v termínu 13. 4. 2023 v Olomouci. Uskuteční se nové volby do Regionálního výboru a současně budou navrženi a zvoleni delegáti na celorepublikový Kongres ADP (12. 5. 2023 Pardubice).

Dalším bodem byla situace ohledně vládních návrhů, které se objevují v mediálním prostoru, především k plánované „důchodové reformě“. Na základě velmi vážné situace je svoláno mimořádné jednání Rady ČMKOS (10. 3. 2023). Předseda ADP dále informoval přítomné o výsledcích dvoudenního jednání Rady ČMKOS, které se uskutečnilo 13. a 14. 2. 2023 v Jičíně. Následně Výkonný místopředseda sdělil informaci o úspěšně vykonaných periodických zkouškách odborné způsobilosti v oblasti prevence rizik (OZO) dle zákona č. 309/2006 Sb. svazových inspektorů BOZP pana P. Fučíka a předsedy ADP, které se konaly dne 1. 3. 2023 v Českých Budějovicích.

Na zasedání VV se řešila problematika přípravy nových Stanov ADP, nové pojistné smlouvy pro členy ADP (pojištění odpovědnosti z výkonu povolání), které bude pro nové období rozšířeno o pojištění členů s pracovní náplní (řidič-referent). Smlouva bude po podpisu včetně doplňujících dokumentů zveřejněna na webových stránkách.

V odpolední části zasedání výboru, sdělil předseda ADP všem přítomným, že již nebude na Kongresu v Pardubicích dne 12. 5. 2023 obhajovat funkci a kandidovat na předsedu svazu ADP.

Toto rozhodnutí členové Výkonného výboru a předsedové RO ADP vzali na vědomí a poděkovali za dosavadní desetiletou práci v čele Aliance drážního provozu. Veškeré procedurální kroky budou koordinovány s Výkonným výborem takovým způsobem, aby po 12. 5. 2023 mohlo nové vedení svazu společně zahájit další volební období, představit program a své vize.

IMG 20230310 WA0006