V pátek dne 21. 10. 2022 se on-line formou konalo další společné jednání OC a zaměstnavatele. Došlo ke sjednání Zásad C-FKSPRámcových zásad FKSP pro rok 2023. V příštím týdnu dojde k vypořádání připomínek v rámci technické korektury a následnému podpisu všech signatářů. Projednávala se změna Kvalifikačního katalogu, kde ještě nedošlo k plné shodě s návrhem zaměstnavatele.

Řešila se problematika jízdních výhod a předloženého návrhu ministra dopravy ČR ke změně Tarifu.

Ing. Koucký v závěru přislíbil, že ještě v letošním roce budou zaměstnancům distribuovány vitamínové prostředky z C-FKSP

20221021 124629