Jaký je cíl kolektivního vyjednávání?

Dosáhnout shody nad textem a parametry v jednotlivých ustanoveních se zaměstnavatelem, ale i s ostatními odborovymi svazy. Jednání o budoucí podobě kolektivní smlouvy je v letošním roce mnohem složitější než v minulých letech. Zaměstnanci mají veliká očekávání a přejí si co nejlepší výsledek, ale jaký by měl vlastně být? Za náš odborový svaz ADP bylo stanoveno několik zásadních pilířů s cílem jich dosáhnout.

Výluky dopravní služby či pracovník dozoru

První pilířem je problematika "střežení pracoviště", kde rozhodně nedochází ke sladění pracovního a osobního života. Pokud máme na síti desítky pracovišť, kde je omezen výkon práce na dobu tří, pěti i více hodin je to velký problém. Tato doba se nezapočítává do pracovní doby a zaměstnanci si ji musí napracovat. Problémy přináší i tzv. druhé střežení, které požadujeme z textu zcela vypustit

Jízdní výhody a nové smlouvy s objednateli

Druhý pilíř je příspěvek na dopravu, který by měl být zvýšen z důvodu dlouhodobě vysokých cen paliv, avizovaného zdražení tarifů v osobní dopravě (týká všech zaměstnanců, kde se neuznávají jízdní výhody ČD). Cena prolongačního kupónu také poroste a v tomto ustanovení PKS je prostor, jak všem zaměstnancům Správy železnic nabídnout benefit, který alespoň částečně reflektuje na současný stav a částečně eliminuje náklady spojené s dojížděním do zaměstnání.

Zmražené smluvní mzdy a vliv přesčasové práce

Třetí pilíř je výše tarifnich mezd a výše objemu mezd smluvních. Reálný pokles mezd je patrný, ale nelze se spokojit s konstatováním, že výše těchto mezd musí korelovat s výší mezd u ČD a.s. Správa železnic má odlišné financování, hospodaření, právní formu i náplň činnosti. Pokud chce managemet zabránit exodu zaměstnanců ve vysoce kvalifikovaných činnostech musí nabídnout odpovídající mzdové ohodnocení očištěné od přesčasové práce, kterou je trend růstu nominálních mezd negativně ovlivněn. 

Po včerejším kolektivním vyjednávání jsme opět na začátku a budeme aktivně hledat cesty jak dosáhnout shody, ale bude zapotřebí mnoho trpělivosti a především podpory od Vás zaměstnanců. 

386f831e5778a038e052896e3e28ba44.0