V sídle ČMKOS se dne 19. 9. 2022 konalo 4. zasedání Rady, které zahájil její předseda Josef Středula. Za Alianci drážního provozu se zasedání zúčastnil výkonný místopředseda Petr Fučík, a to z důvodu účasti předsedy Ing. Zazvonila na kolektivním vyjednávání při Správě železnic.

Prvním bodem programu byla kontrola plnění úkolů stálých a splněných, který přednesla Ing. Radka Sokolová. 

Druhým bodem programu byl "Vývoj míry inflace v ČR v roce 2022 a její prognóza na rok 2023". Tohoto úkolu se velmi profesionálně zhostila významná ekonomka paní Doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D. Ve svém příspěvku označila za nehorázný růst cen energií, ropy, plynu, průmyslových kovů a uhlí. Také u potravin dochází k nebývalému nárůstu cen vlivem hnojiv a dopravy. Toto vše je také podporováno vysokými maržemi obchodníků s tímto zbožím a službami. Z toho plyne značná inflace, která je u nás nejvyšší spolu s pobaltskými republikami. Pokud reálně klesají mzdy, což je u nás -8 %, klesá také kupní síla obyvatel a HDP. Bohužel vláda nereagovala a v případě marží nereagoval ani antimonopolní úřad. Současně také oslabuje koruna proti euru i dolaru. Reakce vlády byla pozdní, nejasná a nedostatečná. V programovém prohlášení problémy neřeší a tím znejisťuje a destabilizuje společnost.

Dalším bodem bylo vystoupení Ing. Jiřího Vaňáska, který přednesl materiál "Reakce jednotlivých vlád EU na energetickou krizi", který jasně dokumentuje na praktických opatřeních 26 vlád zemí EU nečinnost naší vlády

V dalším bodě jednání předseda ČMKOS Josef Středula vyzdvihl několik odborových svazů za nárůst členské základny, a jedním z významných nárůstů se může chlubit i naše Aliance drážního provozu, za což patří velký dík novým členům i těm letitým. Děkujeme, že jste s námi. 

Posledním bodem, ale asi nejdelším byla diskuze k chystanému mítinku "Proti Chudobě", který se bude konat dne 8.10.2022 na Václavském náměstí na který jste všichni zváni a doufám, že společně vyjádříme skutečnost, že odborářům není lhostejný osud národa a celé této země. Cíle tohoto shromáždění, propozice a pravidla jsou na jiném místě tohoto webu.

Těším se na setkání s Vámi, v co největším počtu, na Václavském náměstí.

Výkonný místopředseda ADP Petr Fučík