Dne 14. 9. 2022 zástupci odborových organizací představili za účasti generálního ředitele SŽ společné stanovisko k návrhu PKS na rok 2023 zaměstnavatele, které bylo zaměstnavateli zasláno dne 9. 9. 2022. Bylo konstatováno, že k jednotlivým návrhům bude pokračovat diskuze. Zaměstnavatel zdůraznil, že v oblasti nárůstu výše tarifních a smluvních mezd již předložil maximální možný návrh.

Další jednání bude v sídle organizace dne 19. 9. 2022 a 27. 9. 2022.

Dále bylo projednáno čerpání prostředků C-FKSP 2022 s dopadem do možnosti čerpání příspěvku na rekreace.

V bodě různé, ředitel O10 informoval o plánované organizační změně od 1. 10. 2022, která se bude týkat zřízení nových systemizovaných položek (jedno pracovní místo) s vazbou na ETCS pro každé OŘ. Byl představen návrh změny Kvalifikačního katalogu s účinností od 1. 1. 2023.

Od 1. 11. 2022 bude zřízeno na úrovni GŘ Situační centrum (Hlavní dispečer, Ústřední dispečer, dispečer HZS, hlavní DŽIN) se sídlem v Křižíkově ulici. 

20220914 154355