Na společném jednání OC a zaměstnavatele dne 31. 8. 2022 byly projednány změny v organizační struktuře Správy železnic od 1. 10. 2022 a Pokyn GŘ ke vzniku OJ. Nová organizační jednotka Stavební správa VRT bude disponovat 66 systemizovanými pracovními pozicemi. Ředitel OJ bude mít v rámci organizační struktury tři náměstky NT, NP-J a NP-S (technického, pro přípravu oblast Sever a oblast Jih). Sídlo OJ bude v Praze v ulici V Celnici.

7d2b47b25b0d87d36b92f5ca8366ae9e.0

Ing. Koucký dále prezentoval potřebu změny předpisu SŽ Zam1 z důvodu nové právní úpravy v oblasti elektrokvalifikace zaměstnanců. Zrušená Vyhláška č. 50/1978 Sb. byla nahrazena zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ.

Ing. Pospíšil prezentoval nový typ zábleskového světla, který bude použit i při praktické zkoušce, která se uskuteční dne 6. 9. 2022 v žst. Vraňany. Pokud budou zkoušky úspěšné, dojde k výrobě a dodání 6 ks těchto světel pro zkušební provoz v OJ. Po vyhodnocení v provozu dojde následně k vypsání veřejné zakázky pro dodání tohoto zařízení na všechna OŘ. Nový systém uchycení ke kolejnici, kapacita baterie, kterou není nutné pro nabíjení vyndavat z krytu, použité LED diody a konstrukční řešení produktu jsou nesporné výhody pro bezpečné zajištění pracovního místa. 

20220831 145540