Dne 22. 6. 2022 se uskutečnilo jednání zaměstnavatele a zástupců příslušných odborových svazů u OŘ Plzeň. V úvodu ředitel Ing. Makovec pohovořil o předložených materiálech k projednání, změnu v systemizaci v žst. Roudná a Chotýčany, kde dojde k ukončení výkonu dopravní služby v měsíci září. Současně dojde k aktivaci pracoviště PPV v žst. Hluboká nad Vltavou - Zámostí. Všem dotčeným zaměstnancům bylo nabídnuto pracovní uplatnění na CDP Praha nebo v obvodu OŘ Plzeň. Další bodem bylo schválení sociální výpomoci z důvodu těžké životní situace zaměstnankyně OŘ Plzeň. V oblasti ekonomiky ředitel pohovořil o vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci či čerpání FKSP. Náměstek pro provoz Ing. Šefčík informoval přítomné o nastavení standardu pro odměňování u Dozorčích provozu (TS 14) a povinnosti oblékat stejnokroj od 1. 7. 2022. Pohovořil o konci ověřovacího provozu k 30. 6. 2022 na pracovišti Centrálních rozkazů v Táboře nebo o chystaném stěhování výpravčích z buněk do opravených prostor v Českých Budějovicích v průběhu podzimu 2022. Zástupci odborů byli informováni o postupném naplnění systemizovaných míst u pracovní pozice DŽIN.

20220622 114540

V některých železničních stanicích došlo k podstavu zaměstnanců především z důvodu dlouhodobých nemocí či odchodů do starobního důchodu. V těchto případech je evidován enormní nárůst přesčasové práce

V rámci diskuse se řešila problematika projektové přípravy a rozpracovanosti jednotlivých etap na III. TŽK (Plzeň - Česká Kubice st. hr.), rušením přejezdů či nedostatku finančních prostředků na opravy a údržbu z důvodu krácení rozpočtu. Byl zmíněn i negativní finanční dopad do hospodaření v souvislosti s nárůstem cen energií a PHM

20220622 105814