V pondělí 16. 5. 2022 proběhly volby do regionálního výboru ADP OŘ Hradec Králové v Pardubicích. Volby proběhly hybridní formou. V úvodu členové volební komise pan Fučík a pan Linc seznámili přítomné s volebním řádem. Odvolilo 37 členů z celkového počtu 61 členů, tedy 57,3 %.

Zvolen byl pětičlenný výbor jmenovitě:

  1. Prycl Aleš
  2. Šedivý Luděk
  3. Hasenöhrlová Hana
  4. Hejzlar Jan
  5. Jiroušková Šárka

Po volbě se nově zvolený regionální výbor usnesl, že předsedkyní bude i nadále paní Hana Hasenöhrlová, místopředsedou pan Jan Hejzlar, zástupcem pro Výkonný výbor ADP paní Šárka Jiroušková. V druhé části pohovořil pozvaný host, přednosta PO Česká Třebová pan Petr Zelený, mimo jiné o přestavbě železničního uzlu Pardubice hl.n. a o připravovaném přepojování na CDP Praha. Místopředseda ADP p. Linc referoval o posledním jednání s ředitelem O10 Ing. Kouckým. Dalším bodem byla diskuse o plánu akcí z fondu C-FKSP.

IMG 20220516 WA0005