V pátek dne 10. 12. 2021 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele v online formě. Stěžejním tématem jednání bylo představení komplexního návrhu zaměstnavatele k Zásadám FKSP (Rámcovým a Centrálním). Zástupci odborů se vyjádří nejpozději do 17. 12. 2021, kdy je naplánováno další jednání o této problematice. Ing. Koucký předložil návrh Pokynu k poskytování výkonové odměny, neboť v rámci kolektivního vyjednávání došlo k navýšení sazby a objemu pro její poskytování. Tento návrh byl všemi zúčastněnými schválen. V rámci diskuse byla řešena problematika nové Vyhlášky, kterou se mění Vyhláška č. 537/2006 Sb. Zaměstnavatel vyhodnotí novou právní úpravu, neboť Správa železnic zaměstnává i občany 60+, kteří jsou novou vyhláškou dotčeni.