Dnes byla ve Sbírce listin zveřejněna Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, která zásadním způsobem mění pohled na problematiku práv zaměstnanců, ale především osobních práv občanů.

Jako zástupci odborového svazu ADP zásadně nesouhlasíme s navrženým opatřením, zavedením povinného očkování proti nemoci COVID-19 u osob starších 60 let dle § 8 a u specifických skupin zaměstnanců dle ustanovení nového §10a, které v budoucím období způsobí ještě větší rozdělení občanské společnosti a bude docházet ke konfliktům v pracovněprávní rovině a možným nedobrovolným odchodům z pracovních či služebních poměrů.

Rádi bychom vyjádřili solidaritu všem dotčeným zaměstnancům či příslušníkům jednotlivých složek, nově také občanům 60+, kteří jsou ještě v produktivním věku a z mnoha důvodů se očkovat nechtějí a mohou být pro svůj postoj diskriminováni.

Věříme, že za pomoci svých předsedů či prezidentů v odborových svazech či smluvních právních zástupců se budou aktivně bránit této nově uložené povinnosti u příslušných soudů. Očkování proti nemoci COVID-19 má svůj význam, ale mělo by být v demokratickém systému vyspělé země na bázi dobrovolnosti bez dalších sankcí či ztráty zaměstnání.