Na základě dnešního společného jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele byla na jednotlivé OJ  a OS zaslána informace, která reaguje v souladu s mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR na oblast testování zaměstnanců. Níže je uvedený výňatek.

Testováni budou zaměstnanci:

  • Kteří nejsou očkováni (v případě, že zaměstnanec prodělal nemoc COVID-19, tak se na něj jako neočkovaného pohlíží po 180 dnech od prvního pozitivního testu).
  • Kteří se nemohou očkování proti onemocnění COVID-19 podrobit pro kontraindikaci (doloženo lékařským potvrzením).
  • Kterým od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.
  • Kterým od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.