Výkonný výbor ADP přijal dne 23. 8. 2021 usnesení o zrušení konání Kongresu Aliance drážního provozu, který se měl uskutečnit dne 9. 9. 2021 v Praze na Olšance.