Dne 16. 6. 2021 proběhlo jednání odborových centrál působících při CDP v Přerově s vedením CDP, reprezentovaného ředitelem p. Novákem a náměstkyní p. Křižanovou. Na jeho začátku byla Výboru OSŽ představena nově založená regionální organizace ADP. Dalším tématem bylo FKSP, kde byl potvrzen příspěvek na stravenky v plné výši, tedy 14 Kč do konce letošního roku a zvýšený příspěvek na dovolenou ve výši 8 000 Kč z důvodu nevyčerpání v loňském roce. Ředitel informoval o aktuálním personálním stavu CDP, kdy je zde aktuálně zaměstnáno 344 zaměstnanců a o finančních prostředcích na jejich mzdy, které přislíbil do konce roku 2021 jako bezproblémové. Bylo potvrzeno zřízení pracoviště dispečera ETCS od 1. 7. 2021 do zkušebního denního provozu a během podzimu do rutinního nepřetržitého provozu. Finišuje příprava dokumentace pro schválení územního rozhodnutí na výstavbu nové budovy CDP Přerově. Prověrky BOZP byly přesunuty na měsíc září. Jako nešťastné, pro personalisty a komandující, bylo prezentováno čerpání KOP v době letních prázdnin, kdy jsou čerpány souběžně i klasické dovolené, avšak bez zásadních problémů s obsazením směn. Na konci jednání ředitel pozval všechny zaměstnance na letní akci pořádanou 15. července vedením CDP v Jack´s Cowhouse Clubu v Daskabátu – viz STKR. Všemi stranami byl na konci jednání schválen a podepsán Plán akcí FKSP pro rok 2021 s tím, že z důvodu nevyčerpaných prostředků jej bude možné ještě dodatečně doplnit.