Dnes dne 3. 5 2021 byla sjednána 4. PKS u Správy železnic. Zaměstnavatel předložil nový návrh textu, který reflektoval na připomínky zástupců odborových svazů. V bodů 3.1.6 A) u odstupného je navýšené odstupné při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu dni, který předchází datu účinnosti org. změny.

Dalším bodem změny textu bylo prodloužení realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. 10. 2021.