Správa železnic jako významný síťový zaměstnavatel v rámci kritické infrastruktury státu musel během uplynulých dnů řešit několik významných kroků k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a ochraně zdraví svých zaměstnanců.

Tento týden došlo k výraznému nárůstu počtu nakažených, nemocných a zaměstnanců v karanténě vlivem COV-19. Zaměstnavatel musel na některých OJ změnit rozvrhy směn, obsazení jednotlivých pracovišť (traťoví dispečeři, záložní dispečeři, operátoři ŽD) a jejich pracovní povinnosti přenést na jiné zaměstnance,  např. na výpravčí na PPV v nočních směnách.

V souvislosti s opatřeními Vlády ČR, které bude účinné od 1. 3. 2021, budou ředitelé OJ delegovat na přednosty PO, OS administrativu spojenou s vydáním povolení k vjezdu do jiného okresu a kraje pro dotčené zaměstnance Správy železnic, aby v případě kontroly ze strany PČR nebyli vystaveni odmítnutí a nevpuštění do místa výkonu práce. 

V budoucím období má být zahájeno testování zaměstnanců na COVID-19, které bude zabezpečeno ve vyjmenovanych spádových oblastech. Jako zástupci zaměstnanců bychom apelovali především na neinvazivní formy testování a především na důslednou přípravu této logistické operace, aby nedošlo k fiasku a podlomení důvěry ve vrcholový management SŽ.

Jako další opatření je dostatečné zásobování zaměstnanců respirátory FFP2/KN95, které již průběžně probíhá a další dodávky budou zajištěny v měsíci březnu. Současně jsou pozastaveny prověrky BOZP na jednotlivých pracovištích.