Dne 28. 1. 2021 v rámci pravidelného jednání vedení OŘ Olomouc a zástupců OSŽ a ADP došlo k podepsání Zásad pro tvorbu a používání FKSP u OŘ Olomouc pro rok 2021. Došlo k průlomové novince, kdy na základě dlouhodobého podnětu ADP byla přijata podpora individuální rekreace zaměstnanců a to ve výši 5000 Kč. Bohužel ne u všech přítomných toto vzbudilo radost a naději na nové možnosti využití prostředků FKSP. Dále byly projednávány zvýšené výkonové odměny, byl podán podnět k novým uniformám a katastrofální zajištění úklidu sněhu ze strany podniku v části OŘ Olomouc.