Dne 19. 10. 2020 proběhlo zasedání Rady ČMKOS, které se z důvodů epidemiologické situace konalo formou videokonference. V úvodu jednání pozdravil všechny účastníky předseda pan Josef Středula s přáním pevného zdraví a poděkováním všem pracovníkům za odvedenou práci v nelehké době koronavirové krize bez rozdílu odvětví či pracovního zařazení.

Byl představen vývoj míry inflace v ČR v roce 2020 a její prognoza na rok 2021, inflace do konce roku může dosáhnout až 3,5 %.

Předseda Josef Středula zmínil snahu zaměstnavatelů spojovat zrušení superhrubé mzdy, a tím snížení daňové zátěže, s růstem platů a mezd zaměstnanců a toto promítat do kolektivních smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání o zrušení superhrubé mzdy stále probíhá s nejistým výsledkem, je neseriozní ji považovat za dojednanou. Apeloval také na kolektivní vyjednavače, vzhledem k vývoji inflace, že je u zdravých firem, legitimní nárůst mzdy 5 %. Není také vhodné, aby zaměstnavatelé zneužívaly současnou těžkou situaci k nátlaku na zaměstnance (propouštění, převádění na jinou práci, snižování mzdy, apod.)

Dále byl představen přehled a kontrola plnění úkolů, předložen návrh rozpočtu ČMKOS na rok 2021 a obsahový plán jednání Rady ČMKOS pro rok 2021. Byla předložena informace o stavu členské základny s tím, že Aliance drážního provozu je jedním s odborových svazů s trvalým nárůstem členské základny včetně poděkování, že jste s námi!

V oblasti BOZP byl předložen stav úrazovosti a nemocí z povolání a konstatováno, že činnost svazových inspektorů přispívá k prevenci pracovních úrazů a díky ní dochází k trvalému zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Tento týden je současně Evropským týdnem BOZP.

Hlavní požadavky ČMKOS:

  • Růst min. mzdy na 16.000 Kč
  • Zaručená mzda
  • Zvýšení ošetřovného na 80 %
  • Zvýšený dohled nad BOZP
  • 5 týdnů dovolené pro všechny
  • Sociální dialog na všech úrovních
  • Zdraví a životy každého člověka jsou to nejdůležitější a vždy nadřazeny nad ekonomikou