Zástupci Správy železnic předložili návrh 3. změny PKS, který měl řešit problematiku KOP pro zbytek letošního roku v souvislosti s koronavirem. Jednání bylo ovšem ukončeno z důvodu nesouhlasného stanoviska většiny odborových svazů. Výhrady byly zejména k návrhu finanční kompenzace ve výši 7 000 Kč bez náhradního volna hrazeného zaměstnavatelem. Náš odborový svaz podpořil návrh zaměstnavatele s jedinou výhradou a to s výší kompenzace, kde jsme požadovali více než bylo v návrhu. Jelikož nám byl předložen návrh PKS na rok 2021, kde se nově upravuje tato problematika (individuální výběr zařízení,  náhradní volno s náhradou mzdy ve výši 7-12 dnů dle délky pobytu,  sjednocení periody pro všechny nárokové profese na dva roky, získání nároku již po 15 letech a plnění ve výši 10 000 Kč) byl náš zájem upírán na hodnotu KOP, která je mnohem vyšší než předložený návrh 7 000 Kč. Vzhledem ke kritické situaci na severní Moravě v Lázních Darkov (vyšetření na COVID-19), obrací se na nás kolegové - zaměstnaci jestli existuje reálná možnost vyjednat jiné podmínky než umožňuje současný text PKS ve znění 2. změny a opatření ředitele odboru personálního ješte v letních měsících.

Jako zástupci zaměstnanců jsme připraveni jednat se zaměstnavatelem i ostatními svazy o nové podobě 3.změny PKS ohledně KOP,  ale návrh zaměstnavatele by se měl parametricky přiblížit návrhu pro rok 2021, který jsme ochotni podpořit a nalézt shodu s dalšími svazy u Správy železnic. 

Resized 20200715 102135 5159