Dne 29. 5. 2020 se v sídle Správy železnic setkali zástupci odborných útvarů, odborových svazů a garanti projektu z O10 GŘ za účelem představení Metodického pokynu k zařazování do tarifních stupňů pro výpravčí, k vypořádání připomínek a dalšího společného postupu v aplikaci KZ. Významný prostor byl věnován zaměstnáním v segmentu řízení provozu, kde aplikaci multikriteriálního modelu prezentoval ředitel O11 Ing. Tržil, MPA. Odborové organizace vznesly své připomínky a nesouhlasná stanoviska k některým návrhům zaměstnavatele u zaměstnání výpravčí, dispečerským profesím nebo u hasičů.

V rámci diskuse se řešila problematika organizační změny, kde ředitel O11 obhajoval proces vyčlenění některých činností z O22 pod O11. Diskutovalo se o uzávěrce mezd za měsíc květen 2020, či budoucnosti KOP. Ředitel O10 sdělil, že není vyloučena 3. změna PKS, která bude řešit právě Kondiční pobyty ještě neuskutečněné nebo jen částečně absolvované v měsíci březnu. Příští společné jednání se bude konat dne 12. 6. 2020. Ambicí zaměstnavatele je dodržet termín účinnosti od 1. 1. 2021. 

Po dnešním jednání lze předpokládat, že změny v TS se nedotknou většiny zaměstnaců. V některých případech dojde k nárůstu tarifního stupně a v odůvodněných případech i k poklesu TS, pokud budou naplněna kritéria. 

IMG 20200529 WA0006001