Dnes 24. 3. 2020 byl na základě vývoje situace v oblasti šíření nového typu koronaviru vydán k projednání "Pokyn č. 8/2020 generálního ředitele Správy železnic", který má za cíl sjednotit postup při řešení zabezpečení provozu dráhy ve vyhlášeném nouzovém stavu a případném krátkodobém nedostatku zaměstnanců v rámci karanténních opatření. Důvodem je zajištění bezpečného provozování dráhy  při současném zajištění ochrany zdraví zaměstnaců Správy železnic.

Odborové  organizace obdržely tento materiál k připomínkování a ještě dnes zaslaly svá stanoviska. V rámci zrychleného procesu projednání bude dokument po vypořádání připomínek zveřejněn.