Tento týden, v úterý 1. 10. 2013 byl na GŘ SŽDC, státní organizace doručen dopis podepsaný všemi zástupci OC. Týkal se vyjádření ke stanovisku generálního ředitele, které zástupci zaměstnanců obdrželi v písemné i digitální formě a jeho obsahem byla především neakceptace předloženého protinávrhu PKS. Reakce zaměstnavatele a další postup, který by měl směřovat k dohodě se předpokládá na kolektivním vyjednávání v Roztokách u Křivoklátu ve dnech 7. – 10. 10. 2013.