Dne 3. 7. 2019 se v sídle SŽDC konalo pravidelné jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky. Jednání řídil p. Smeták, který společně s Mgr. Jirkovou zrekapitulovali požadavky úprav na nové uniformy (prodloužení délky součástek, doplnění náprsní kapsy u košil či otázku obuvi). Vzhledem k faktu, že přestrojení zaměstnanců bude náročný proces a bude se jednat v objemu vynaložených zdrojů o nadlimitní zakázku je předpoklad implementace nejdříve v druhé polovině roku 2020.

Dále byly diskutovány připomínky ke změně předpisu Zam3, kde se předpokládá účinnost změny od 1. 1. 2020. Zásadní úprava bude ve zrušení povinných a nepovinných bodů, dále zanikne omezení ve volbě celoročních a letních součástek, nově bude úprava dovolovat výběr dle požadavků zaměstnance. V této souvislosti zazněl apel z řad zástupců O8 GŘ SŽDC, aby zaměstnanci své nárokové body uplatnili na výstrojní součástky v ještě v letošním roce a nenechávali si vysoké zůstatky do příštího období v souvislosti s čekáním na novou uniformu. Požadavky OC na OOPP, jsou průběžně reflektovány a jiné jsou v řešení. Problematika zaměstnanců pracující na dohody (DPČ, DPP) a jejich nárok na VS byla také tématem, které bude součástí připravované změny předpisu.

Následně byla prezentována nová varianta VS pro zaměstnance CDP, kteří by měli nárok na pohodlná a materiálově komfortní polo trička (s límečkem) a lehké kalhoty či sukně pro ženy včetně pulovrů. V současné době probíhají diskuse nad tímto záměrem, ředitelé jsou seznámeni s návrhy a další etapa implementace bude o diskusi, zkoušení v reálném pracovním procesu, vyhodnocení a případné realizaci. Další jednání je plánováno v průběhu měsíce září.